บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]

นางบุณฑริกกา บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายลม พุดทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกาญจนา สอนคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุขศรี เจ็กมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายคมสันต์ พลต้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประเสริฐ วงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกานดา แก้วลอย
ครู ชำนาญการ
นายภมรชัย ทัดปอย
ครู ชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ บัณฑิตโรจนฤทธิ์
ครู
นางสาวอรนุช พวงทอง
ครู
นายชัยสิทธ์ แสงเย็น
ครู
นายกาญจนะ อานทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 167
ปีนี้ 167
รวมทั้งหมด 167
21 มกราคม 2565