บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]

นายพรรษา รื่นรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิยะดา สง่าไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมิ่งขวัญ ศรีสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางมาลี คามเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภิรัญญา ขาวพราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวใกล้รุ่ง คำภิลานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา ทีดี
ครู ชำนาญการ
นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ
นายชวฤทธิ์ นันทะสี
ครู
นางสาวอรุโณทัย บุญมี
ครู
นางสาวสุนิสา ป้อมแย้ม
ครู
นางสาวศิริพร คล้ายยา
ครู
นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ
ครู
นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง
ครู
นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว
ครูผู้ช่วย

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 166
ปีนี้ 166
รวมทั้งหมด 166
21 มกราคม 2565