คณะกรรมการสหวิทยาเขตตะพานหิน สพม.พิจิตร

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานสหวิทยาเขต

นายชัยชน หน่อมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
รองประธานสหวิทยาเขต
นายวิรัตน์ ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางธนพร เอมดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
กรรมการ
นายธีรวัช อุดคำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
กรรมการ
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
กรรมการ
นางสาววรนารถ ตันพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
กรรมการ
นางสาวเอมอร เสือปรางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนัยนัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.177.171
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 52
เดือนนี้ 470
ปีนี้ 470
รวมทั้งหมด 470
29 กันยายน 2564