การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ [OIT]

ข้อมูล รายละเอียด
O1 - โครงสร้างหน่วยงาน
O2 - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 - อำนาจหน้าที่
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 - Q&A (ถาม-ตอบ)
O9 - Social Network
O10 - แผนดำเนินงานประจำปี
O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 - คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
O14 - คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 - E–Service
O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 - นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29 - แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.237.4.45
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 125
เดือนนี้ 2,119
ปีนี้ 2,119
รวมทั้งหมด 2,119
31 พฤษภาคม 2566