บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]

นายปริญญา พวงทอง
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชลอ สุขสำราญ
ครู ชำนาญการ
นางสาววราพร ศรีอินทร์
ครู ชำนาญการ
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
ครู
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
ครู
นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม
ครู
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ครู
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ครู
นางสาวพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี
ครู
นางสาววรัทยา สายลังกา
ครู
นายอดิเทพ แสนสี
ครูผู้ช่วย
MISS.LYNETTHE SAGULO
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)
MISS.MATIAS,EDENCITA LABITAD
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)
MR.CHRISTIAN BACH
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)
MR.EMILIAND OLAER
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)
MISS. BLESILLE PENTON CAINOY
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ)
MISS.KYRENE MICUBO CASING
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาาติ)

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.177.171
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 52
เดือนนี้ 461
ปีนี้ 461
รวมทั้งหมด 461
29 กันยายน 2564