บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]

นายปริญญา พวงทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราพร ศรีอินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง
ครูชำนาญการ
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
ครู
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
ครู
นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม
ครู
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ครู
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ครู
นางสาวพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี
ครู
นางสาววรัทยา สายลังกา
ครู
นายอดิเทพ แสนสี
ครู
นางสาวฉัตรตรีญา พรมแดง
ครูผู้สอน
Miss.Lynetthe Sagulo
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Christian Bach
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Emiliand Olaer
ครูชาวต่างชาติ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 100.25.42.211
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 4
เดือนนี้ 17
ปีนี้ 17
รวมทั้งหมด 17
6 ตุลาคม 2565