บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]

นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปริญญา พวงทอง
ครูชำนาญการ
นางสาววราพร ศรีอินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ครู
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ครู
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
ครู
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
ครู
นายชยากร ทิพมาศ
ครู
นางสาวศิริขวัญ พัฒนศิริ
ครู
นายอดิเทพ แสนสี
ครู
นางสาวประภัสสร ชินโครต
ครูผู้ช่วย
นางสาวสกาวใจ พัชรพงศ์ศานต์
ครูผู้ช่วย
Mr.Christian Bach
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Emiliand Olaer
ครูชาวต่างชาติ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.233.242.67
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 54
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 1,765
ปีนี้ 10,755
รวมทั้งหมด 20,640
25 เมษายน 2567