บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]

นายปริญญา พวงทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราพร ศรีอินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง
ครูชำนาญการ
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
ครู
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
ครู
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ครู
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ครู
นางสาวพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี
ครู
นางสาววรัทยา สายลังกา
ครู
นายชยากร ทิพมาศ
ครู
นายอดิเทพ แสนสี
ครู
นางสาวฉัตรตรีญา พรมแดง
ครูผู้สอน
นางสาวกานต์ธีรา เจ็กมา
ครูผู้สอน
นางสาวปริญญา สารี
ครูผู้สอน
Mr.Christian Bach
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Emiliand Olaer
ครูชาวต่างชาติ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.236.80.119
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 66
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 994
ปีนี้ 1,309
รวมทั้งหมด 1,309
9 กุมภาพันธ์ 2566