ผู้บริหารโรงเรียนตะพานหิน

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เชื่อมโยงระบบ / หน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนตะพานหิน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โดยรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ส่งหลักฐานการสมัครภายหลัง)
🔻ลิ้งค์การสมัคร🔻
 

แบบรายงานการสอน Teaching Report Form
วันที่ 10-14 มกราคม 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตะพานหินสำหรับครูโรงเรียนตะพานหิน  คลิก  
 
  
 
 
 
กำหนดการส่งโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม
ครูผู้สอนสามารถอัพโหลดโครงการสอนได้ที่ คลิก อัพโหลดโครงการสอน 
และแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่ คลิก อัพโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 29
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 185
ปีนี้ 185
รวมทั้งหมด 185
21 มกราคม 2565