ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเดชา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
1 มิ.ย. 2494 - 18 มิ.ย. 2519

นายประวิทย์ พฤทธิกุล
อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
20 มิ.ย. 2519 - 31 ต.ค. 2527

นายธานี พลอาจ
ผู้อำนวยการ
31 ต.ค. 2527 - 4 พ.ย. 2531

นายบัญญัติ สืบสายอ่อน
ผู้อำนวยการ
14 พ.ย. 2531 - 30 ก.ย. 2534

นายมงคล อยู่สุข
ผู้อำนวยการ
10 ต.ค. 2534 - 24 ธ.ค. 2536

นายอุดม บูรพา
ผู้อำนวยการ
24 ธ.ค. 2536 - 24 พ.ย. 2540

นายธวัช จินาพันธ์
ผู้อำนวยการ
2 ธ.ค. 2540 - 12 ต.ค. 2543

นายวนิช รอดมณี
ผู้อำนวยการ
12 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544

นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
13 พ.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2546

นายอดิศักดิ์ บุญวุฒิวิวัฒน์
ผู้อำนวยการ
13 พ.ย. 2546 - 30 ก.ย. 2551

นายธีรวัฒน์ ทองสุข
ผู้อำนวยการ
14 พ.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2555

นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต
ผู้อำนวยการ
28 ธ.ค. 2555 - 4 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย เทศขำ
ผู้อำนวยการ
4 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2562

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
26 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2564

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการ
1 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมาน เมืองทอง
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายสมหวัง วิทยารางสกุล
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายวิเชียร สนธิชัย
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายชอบ บัววังโป่ง
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายเกียรติ ดนตรีรักษ์
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายธีรวัฒน์ ทองสุข
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายราชวัตร สว่างรักษ์
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นางสาววันเพ็ญ กลับกูล
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายโพธิ์ทอง จิตอ่อนน้อม
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายศิวพล จันทน์เทศ
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายขจรเกียรติ แพงศรี
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายไสว เม้ยขันหมาก
ผู้ช่วยครูใหญ่
-

นายผดุง โมคศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
2542 - 2558

นางอรสา เปรมฤดีเลิศ
รองผู้อำนวยการ
2543 - 2559

นายบัญญัติ แกล้วเกษตรกรณ์
รองผู้อำนวยการ
2551 - 2553

นายธนกฤต สิทธิราช
รองผู้อำนวยการ
2552 - 2560

นายวิสิฏ พงษ์ประดิษฐ
รองผู้อำนวยการ
2553 - 2558

นายปฏิวัติ วัดตูม
รองผู้อำนวยการ
2558 - 2560

นางสาวศิรินาฏ เจาะจง
รองผู้อำนวยการ
2558 - 2561

นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
รองผู้อำนวยการ
2559 - 2562

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
19 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
26 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
26 ต.ค. 2563 - 7 ก.ย. 2564

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
26 ต.ค. 2563 - 5 ต.ค. 2566

นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการ
14 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน

นายณัฐพงษ์ ตั้งประดิษฐ
รองผู้อำนวยการ
- ปัจจุบัน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.186.30
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 2,701
ปีนี้ 13,819
รวมทั้งหมด 23,704
31 พฤษภาคม 2567