คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน

นายศักดิ์ดา เปรมจิตติ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า


นางศิริลักษณ์ นิจสุนกิจ
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า คนที่ 1

พ.ต.อ.สุเมธ เงินบำรุง
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า คนที่ 2

นายวิทยา ยิ้มปิตุรงค์
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า คนที่ 3

นางประเสริฐ วงคำ
นายทะเบียน

นางลำจวน ชวนรักษาสัตย์
เหรัญญิก

นางสุนิสา ธีระเดชดำรง
ประชาสัมพันธ์

นายกำพล สุจริตธรรม
ปฏิคม

นายอิสรา อยู่หว่าง
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสุดารัตน์ เทียมอุดมฤกษ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวรรณา เพ็ชรประดิษฐ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง
ผู้ช่วยปฏิคม

นางปภาวรันทร์ เกตุเมฆ
ผู้ช่วยปฏิคม

นางเพ็ชรรินทร์ ศิลิคุปต
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายพัสกร มารยาท
กรรมการสมาคม

นายสุดใจ จูมจันทร์
กรรมการสมาคม

นายสุพจน์ ลัทธิธรรมวุฒิ
กรรมการสมาคม

นายธวัชชัย รัตนพุก
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวสุมิตตา กองชีพ
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
เลขาธิการสมาคม

นายอดิเทพ แสนสี
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.237.4.45
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 28
เมื่อวานนี้ 125
เดือนนี้ 2,121
ปีนี้ 2,121
รวมทั้งหมด 2,121
31 พฤษภาคม 2566