ผู้บริหารโรงเรียนตะพานหิน

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เชื่อมโยงระบบ / หน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 202 210 412
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 173 237 410
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 183 208 391
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 132 240 372
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 112 192 304
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 125 191 316
รวมทั้งหมด 57 927 1,278 2,205

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 6
วันนี้ 19
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 175
ปีนี้ 175
รวมทั้งหมด 175
21 มกราคม 2565