บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สาถิตย์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนัส สุวรรณคีรี
ครูชำนาญการ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครูชำนาญการ
นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู
นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู
นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู
นายพร้อมพนิต เกตุทิพย์
ครู
นางสาวศศิธร กล่อมจิตร
ครูผู้สอน

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 34.229.131.158
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 17
เมื่อวานนี้ 70
เดือนนี้ 239
ปีนี้ 271
รวมทั้งหมด 271
4 มิถุนายน 2566