บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สาถิตย์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศณัฐ มารยาท
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนัส สุวรรณคีรี
ครูชำนาญการ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครูชำนาญการ
นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู
นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู
นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู
นายพร้อมพนิต เกตุทิพย์
ครู

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 100.25.42.211
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 4
เดือนนี้ 20
ปีนี้ 20
รวมทั้งหมด 20
6 ตุลาคม 2565