บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สาถิตย์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศศณัฐ มารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นายมนัส สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ
นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู
นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู
นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 176
ปีนี้ 176
รวมทั้งหมด 176
21 มกราคม 2565