คณะกรรมการสหวิทยาเขตตะพานหิน สพม.พิจิตร

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา

ประธานสหวิทยาเขต

นายชัยชน หน่อมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

รองประธานสหวิทยาเขต
นายวิรัตน์ ศิริอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางนิตยา เอี่ยมแดง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
กรรมการ
นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 44.200.117.166
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 1880
ปีนี้ 2644
รวมทั้งหมด 2644
25 กันยายน 2566