บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]

นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราพร ศรีอินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง
ครูชำนาญการ
นายปริญญา พวงทอง
ครูชำนาญการ
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
ครู
นายชยากร ทิพมาศ
ครู
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
ครู
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ครู
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ครู
นางสาวศิริขวัญ พัฒนศิริ
ครู
นายอดิเทพ แสนสี
ครู
นางสาวสกาวใจ พัชรพงศ์ศานต์
ครูผู้ช่วย
นางสาวประภัสสร ชินโครต
ครูผู้ช่วย
Mr.Emiliand Olaer
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Christian Bach
ครูชาวต่างชาติ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.236.223.106
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 69
เมื่อวานนี้ 97
เดือนนี้ 284
ปีนี้ 6,008
รวมทั้งหมด 15,893
3 มีนาคม 2567