บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]

นางสาววราภรณ์ บัณฑิตโรจนฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายลม พุดทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกาญจนา สอนคง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายคมสันต์ พลต้น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายภมรชัย ทัดปอย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประเสริฐ วงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุณฑริกกา บุญเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุขศรี เจ็กมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกานดา แก้วลอย
ครูชำนาญการ
นายชัยสิทธ์ แสงเย็น
ครู
นางสาวอรนุช พวงทอง
ครู
นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครู
นายวีรภัทร เกิดเกตุ
ครูผู้ช่วย

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.236.223.106
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 72
เมื่อวานนี้ 97
เดือนนี้ 287
ปีนี้ 6,011
รวมทั้งหมด 15,896
3 มีนาคม 2567