บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ]

นางสาววีรญา เมฆกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณัฐณภาส์ วงศ์ตันติเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพรรณพัชนันท์ โชคเด่นเป็นศรี
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางช่อฉัฐ ทิพมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสายสุนีย์ สิงห์เวียง
ครูชำนาญการ
นายปริญญา พวงทอง
ครูชำนาญการ
นางสาววราพร ศรีอินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์
ครู
นางสาวพรเพ็ญ นิลพร
ครู
นายชยากร ทิพมาศ
ครู
นายอนุสิทธิ์ คงรอด
ครู
นางสาวณภัทร พูลเส็ง
ครู
นายอดิเทพ แสนสี
ครู
นางสาวศิริขวัญ พัฒนศิริ
ครู
นางสาวสกาวใจ พัชรพงศ์ศานต์
ครูผู้ช่วย
นางสาวประภัสสร ชินโครต
ครูผู้ช่วย
Mr.Emiliand Olaer
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Christian Bach
ครูชาวต่างชาติ

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.186.30
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 88
เดือนนี้ 2,701
ปีนี้ 13,819
รวมทั้งหมด 23,704
31 พฤษภาคม 2567