โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์]

นายพรรษา รื่นรวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิยะดา สง่าไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางมิ่งขวัญ ศรีสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางภิรัญญา ขาวพราย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวใกล้รุ่ง คำภิลานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมาลี คามเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา ทีดี
ครู ชำนาญการ

นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ

นายชวฤทธิ์ นันทะสี
ครู

นางสาวอรุโณทัย บุญมี
ครู

นางสาวสุนิสา ป้อมแย้ม
ครู

นางสาวศิริพร คล้ายยา
ครู

นางสาวศรีโสภาพรรณ อุกอาจ
ครู

นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง
ครู

นางสาวภัสราภรณ์ บัวเขียว
ครูผู้ช่วย

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 140
ปีนี้ 140
รวมทั้งหมด 140
20 มิ.ย. 2564