โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน

นาย
นายกสมาคมฯ

นาย
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นาย
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นาย
นายทะเบียน

นาย
ฝ่ายจัดหารายได้

นาย
ฝ่ายส่งสริมการศึกษา

นาย
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย
ฝ่ายปฏิคม

นาย
ฝ่ายสวัสดิการ

นาย
เหรัญญิก

นาย
เลขานุการสมาคมฯ

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 140
ปีนี้ 140
รวมทั้งหมด 140
20 มิ.ย. 2564