โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอนุชา สาถิตย์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศศณัฐ มารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครู ชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครู ชำนาญการ

นายมนัส สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ

นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู

นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู

นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครูผู้ช่วย

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 2
วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 132
ปีนี้ 132
รวมทั้งหมด 132
20 มิ.ย. 2564