โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]

นางบุณฑริกกา บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายลม พุดทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกาญจนา สอนคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุขศรี เจ็กมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายคมสันต์ พลต้น
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางประเสริฐ วงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายภมรชัย ทัดปอย
ครู ชำนาญการ

นางสุกานดา แก้วลอย
ครู ชำนาญการ

นางสาวอรนุช พวงทอง
ครู

นายชัยสิทธ์ แสงเย็น
ครู

นางสาววราภรณ์ บัณฑิตโรจนฤทธิ์
ครู

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 14
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 128
ปีนี้ 128
รวมทั้งหมด 128
20 มิ.ย. 2564