โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ]

นางชบาไพร เทียมธรรม
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวรจนา ตระการศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวัลลาห์ สายอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายภาณุวัฒน์ แก้วขาว
ครูผู้ช่วย

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 27
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 141
ปีนี้ 141
รวมทั้งหมด 141
20 มิ.ย. 2564