โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

- ว่าง -
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ม.6
ประธาน

- ว่าง -
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ม.5
รองประธานคนที่ 1

- ว่าง -
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ม.3
รองประธานคนที่ 2

- ว่าง -
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ม.4
กรรมการ

- ว่าง -
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ม.2
กรรมการ

- ว่าง -
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น ม.1
กรรมการ

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 129
ปีนี้ 129
รวมทั้งหมด 129
20 มิ.ย. 2564