โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตะพานหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2494  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ม.1) จำนวน  1  ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช้อักษรย่อ พ.จ.6  และมีสีกรมท่า – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มีนายเดชา เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยา เป็นครูใหญ่  นายสุ่ม  หงษ์หิหิรัญ เป็นครูประจำชั้นเดิมได้อาศัยฝากเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล “ตะพานหินวิทยาคาร"

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.174.62.102
Online อยู่ : 1
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 32
เดือนนี้ 290
ปีนี้ 290
รวมทั้งหมด 290
24 ก.ค. 2564