โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอนุชา สาถิตย์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศศณัฐ มารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมนัส สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ

นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครู ชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครู ชำนาญการ

นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู

นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู

นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู

นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัตน์
ครู

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.174.62.102
Online อยู่ : 1
วันนี้ 25
เมื่อวานนี้ 32
เดือนนี้ 295
ปีนี้ 295
รวมทั้งหมด 295
24 ก.ค. 2564