บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย]

นางชวนพิศ รัตนแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอนุชา สาถิตย์
ครู ชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศณัฐ มารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานิตย์ สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา บรรเจิดกิจ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นายมนัส สุวรรณคีรี
ครู ชำนาญการ
นางสาวสมฤดี ทาแดง
ครู
นางสาวธันยาลักษณ์ สังขลักษณ์
ครู
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัตน์
ครู
นายกัมปนาท คำอ่อน
ครู

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 3.215.177.171
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 52
เดือนนี้ 472
ปีนี้ 472
รวมทั้งหมด 472
29 กันยายน 2564