โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

บุคลากร [กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]

นางบุณฑริกกา บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสายลม พุดทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกาญจนา สอนคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางประเสริฐ วงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนัญชยา ปานฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุขศรี เจ็กมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายคมสันต์ พลต้น
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุกานดา แก้วลอย
ครู ชำนาญการ

นายภมรชัย ทัดปอย
ครู ชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ บัณฑิตโรจนฤทธิ์
ครู

นางสาวอรนุช พวงทอง
ครู

นายชัยสิทธ์ แสงเย็น
ครู

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.98.69
Online อยู่ : 1
วันนี้ 29
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 143
ปีนี้ 143
รวมทั้งหมด 143
20 มิ.ย. 2564