โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะพานหิน

พระครูวิจิตรสารภิรักษ์
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ

นายต่อศักดิ์ วีระพจนานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พระครูพิสิทธ์ธรรโมภาส
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ

นายวิทยา ยิ้มปิตุรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายประวิตร วิริยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายผดุง โมคศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสมเจตน์ คูณแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายวิสิฏ พงษ์ประดิษฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายวุฒิชัย วรอินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสมชาย นิ่มทับทิม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายไกรสร เถาไวทยกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

นางลำจวน ชวนรักษาสัตย์
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางวรรณา เพ็ชรประดิษฐ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการและเลขานุการ

นางสาววารินทร์ พรหมอยู่
ผู้แทนครู
กรรมการ

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.174.62.102
Online อยู่ : 1
วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 32
เดือนนี้ 288
ปีนี้ 288
รวมทั้งหมด 288
24 ก.ค. 2564