โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนตะพานหิน

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ

นายประวิตร วิริยม
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

นายผดุง โมคศักดิ์
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

นายศักดิ์ดา เปรมจิตติ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ

นายสมชาย นิ่มทับทิม
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
ผู้แทนครู
กรรมการ

นางหฤทัย อุดคำมี
ผู้แทนครู
กรรมการ

นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
ผู้แทนครู
กรรมการ

นายธนบดี อยู่แก้ว
ผู้แทนนักเรียน
กรรมการ

นางสาวสายสวรรค์ บุญเสรฐ
ผู้แทนนักเรียน
กรรมการ

นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการ

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ

นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.174.62.102
Online อยู่ : 2
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 32
เดือนนี้ 286
ปีนี้ 286
รวมทั้งหมด 286
24 ก.ค. 2564