โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน

นายศักดิ์ดา เปรมจิตติ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน


พันตำรวจเอกสุเมธ เงินบำรุง
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน


นายวิทยา ยิ้มปิตุรงค์
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน


นางศิริลักษณ์ นิจสุนกิจ
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน


นางประเสริฐ วงคำ
นายทะเบียน


นางลำจวน ชวนรักษาสัตย์
เหรัญญิก


นางสุนิสา ธีระเดชดำรง
ประชาสัมพันธ์


นายกำพล สุจริตธรรม
ปฏิคม


นายอิสรา อยู่หว่าง
ผู้ช่วยนายทะเบียน


นางสุดารัตน์ เทียมอุดมฤกษ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นางวรรณา เพ็ชรประดิษฐ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง
ผู้ช่วยปฏิคม


นางปภาวรันทร์ เกตุเมฆ
ผู้ช่วยปฏิคม


นางเพ็ชรรินทร์ ศิลิคุปต
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นายพัสกร มารยาท
กรรมการสมาคม


นายสุดใจ จูมจันทร์
กรรมการสมาคม


นายสุพจน์ ลัทธิธรรมวุฒิ
กรรมการสมาคม


นายธวัชชัย รัตนพุก
ผู้แทนศิษย์เก่า


นางสาวสุมิตตา กองชีพ
ผู้แทนศิษย์เก่า


นางสาวมานี โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม


นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
เลขาธิการสมาคม


นายอดิเทพ แสนสี
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม


ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตะพานหิน

นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา : 4.9/5.0

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ : 4.9/5.0

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : 4.9/5.0

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.174.62.102
Online อยู่ : 3
วันนี้ 24
เมื่อวานนี้ 32
เดือนนี้ 294
ปีนี้ 294
รวมทั้งหมด 294
24 ก.ค. 2564