คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนตะพานหิน

นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ประธานกรรมการ

นายประวิตร วิริยม
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายผดุง โมคศักดิ์
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายศักดิ์ดา เปรมจิตติ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน
กรรมการ
นายสมชาย นิ่มทับทิม
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
นางพรพิสุทธิ์ แสงคำธนาศิริ
ผู้แทนครู
กรรมการ
นางหฤทัย อุดคำมี
ผู้แทนครู
กรรมการ
นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายธนบดี อยู่แก้ว
ผู้แทนนักเรียน
กรรมการ
นางสาวสายสวรรค์ บุญเสรฐ
ผู้แทนนักเรียน
กรรมการ
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการ
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มกิจกรรมภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้งาน

IP ผู้เยี่ยมชม : 52.203.18.65
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2
วันนี้ 20
เมื่อวานนี้ 66
เดือนนี้ 176
ปีนี้ 176
รวมทั้งหมด 176
21 มกราคม 2565